a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Açık Rıza Beyan Metni

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi tarafından işlenmesine ilişkin Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi‘ne tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin ve özel nitelikli kişisel verimin Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi tarafından işlenmesine ve ürün alım/satım sözleşmeleri de dahil olmak üzere merkezimiz ile etkileşime geçen, aday, çalışan, ziyaretçi, veli/vasi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişilerin bilgileri kanunun ve sözleşmelerin gereği ile hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İsim soy isim, TC kimlik, iletişim, adres, doğum tarihi, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği (kamera ve ses kayıtları), işlem güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, CV, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ve yapılacak iş, sözleşme, personel sözleşmesi, ticari ilişki gibi koşullardan ve kanunlardan doğan gereksinimlerden doğan diğer kişisel bilgilerimi kapsar şekilde bilgilerimin işlenmesini, saklanmasını, gerekliliği sona erdiğinde imha edilmesini,  silinmesine rıza gösterdiğimi kabul ve taahhüt ederim. Bu kapsamda saklanacak olan veriler kurumla ilişki sebebi olan sözleşmeye bağlı ve bu sözleşme hükümleri ile sınırlı olarak saklanacaktır. Açık rıza formunun ekinde tarafıma verilmiş olan aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul ve taahhüt ederim. Aşağıdaki durumlarda kimlik bilgilerimin açık rıza aranmaksızın alınabileceğini, kanundan veya işlemin yapılabilmesinin temel şartı olduğunu anladığımı kabul ederim.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında web sitesinde ve kullanıcı hesabı oluştururken  bulunan bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.